Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งขั้นตอนการเข้าดูรายงานประวัติการบริการทันตกรรมรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งขั้นตอนการเข้าดูรายงานประวัติการบริการทันตกรรมรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                        รายละเอียดตามไฟล์คะกลุ่มงานบริหารกองทุน
โทร. 0-2142-0950
โทรสาร.0-2143-8772-3
ผู้รับผิดชอบ : นางกฤตพร   จันคณา

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.