Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  คืนข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการทุกแห่งและผู้รับบริการ


สปสช.กทม.ขอส่ง สรุปผลการพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระดับ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.