Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หัวข้อ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.