Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 และ ปีงบประมาณ 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ผู้อำนวยการสำนักอนามัย,ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอส่งรายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ  2559 และ ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานฯขอให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผ่านทาง Website ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


ขอบคุณค่ะ


 
                                                                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                                                            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
                                             
      กลุ่มงานบริหารกองทุน
โทรศัพท์ 02-142-0954
โทรสาร 02-1438772-3
ผู้ประสานงาน:นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.