Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  วิธีดึงข้อมูลบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ของหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  .                ตามแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปีงบประมาณ 2562 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีหน่วยบริการประจำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานฯ รวบรวมข้อมูลให้หน่วยบริการตรวจสอบความถูกต้อง บน website http://bkk.nhso.go.th  ทั้งนี้ หากมีข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 ที่ยังไม่ส่ง สปสช. ให้เร่งรัดการส่งข้อมูล ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ( ขยายเวลาจากเดิมในแนวทางที่กำหนดไว้วันที่ 2 ส.ค.62 )  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.