Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรหัสที่ใช้สำหรับบันทึกเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งรหัสที่ใช้สำหรับบันทึกเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM 


รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.