Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  รับสมัครร้านขายยา (ขย.๑) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  


 รับสมัครร้านขายยา (ขย.๑) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
             
                 ด้วย คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ การกำหนดให้ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
เป็นสถานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ  โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๓  กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการรับสมัครร้านขายยาแผนปัจจุบันเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ  ในเขตพื้นที่
นำร่องที่ดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ๑๑ เขต


                 ในการนี้ สำนักงานฯ จึงขอประกาศรับสมัครร้านขายยา (ขย.๑)  ในพื้นที่  ๑๑  เขต
ตามที่ตั้งของร้านขายยา ดังนี้  เขตลาดพร้าว  เขตดอนเมือง  เขตบางกอกน้อย เขตจอมทอง  เขตบางขุนเทียน 
เขตบางคอแหลม เขตบางแค เขตดุสิต เขตจตุจักร เขตสวนหลวง และเขตคันนายาว เพื่อเป็นหน่วยร่วมให้บริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ  แนวทางการให้บริการและขั้นตอนการรับสมัคร
เพื่อขึ้นทะเบียน  ทั้งนี้  หากท่านสนใจเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ทาง   http://bit.ly/2zurrub
ขั้นตอนรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร)
120 ม. 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โซนทิศใต้ ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210


สอบถาม :  คุณศรัณย์พร  ม่วงศิริ


โทร 021420933 , 0614187051

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.