Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
เนี้อหาข่าว 
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามแนวทางในการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อการเข้าถึงเชิงรุกและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
 ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญชวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการตามแนวทางที่กำหนดไว้ ที่สนใจจะร่วมดำเนินงาน โดยจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายละเอียดตาม QR Code หรือลิงค์ด้านล่าง) ท่านสามารถเสนอโครงการทาง E-mail: noorulhaya.j@nhso.go.th ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.