Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563  ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 

 ทั้งนี้ ขอให้ท่านดาว์นโหลดหนังสือเชิญ และกำหนดการที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเภทของหน่วยบริการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.