Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การรับขึ้นทะเบียนองค์การเอกชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการฯ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนองค์การเอกชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการฯ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรียน ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร


 สปสช. ขอส่งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรเอกชนที่มิได้แสวงหาผลกำไรที่สนใจ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามเอกสารแนบ
 
 สำหรับองค์กรเอกชนใน กทม. ส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนด้วยตนเองหรือทางจดหมายได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร) 120 ม. 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โซนทิศใต้ ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.