Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ประเด็นเสนอเพื่อปรับปรุงด้านกายภาพ/โครงสร้างรายหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

              สำนักงานฯ ขอส่งรายการตามประเด็นข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจประเมินศักยภาพและมาตรฐานฯ  รายละเอียดท่านสามารถดาวน์โหลด ตามไฟล์ที่แนบคะ

 
  
  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.