Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งแก้ไขข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง 


                           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งแก้ไขข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563  รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


 


 


 


 


 กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน
โทร.02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.