Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเองผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ ในเขต กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

             

          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมคัดเลือกกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะในกรุงเทพมหานคร  


          เพื่อเป็นผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเอกสารตามไฟล์แนบ 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.