Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรหัสที่ใช้สำหรับบันทึกเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย,ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชน


                          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  13 กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งรหัสที่ใช้สำหรับบันทึกเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM


รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


 


 


 


 


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวณัฐฌา  สัมมาคาม


02-142-0963


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.