Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญชวนสถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการลดความแออัดโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนสถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการลดความแออัดโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามไฟล์แนบ  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.