Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


             สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563


รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


 


 


 


 


 กลุ่มงานบริหารกองทุน
โทรศัพท์  02-142- 0954
โทรสาร   02-143 8772-3
ผู้ประสานงาน  :  นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.