Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ และรหัสกิจกรรมให้กบริการสาธารณสุข (เฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุข และ คลินิกชุมชนอบอุ่น)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ และรหัสกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่  9 มีนาคม 2563   ณ ห้องไฮเดรนเยียร์ 2 (ชั้น 6 ตึกใหม่)  โรงแรมทีเค แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


 


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวณัฐฌา สัมมาคาม


02-1420963

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.