Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ และรหัสกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุข (เฉพาะศูนย์บริการและคลินิกชุมชนอบอุ่น)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ และรหัสกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุข
ในวันที่  9 มีนาคม  2563  ณ โรงแรมทีดค แอนด์ คอนแวนชั่น  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร    รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


 


 


 


 


 


 กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวณัฐฌา  สัมมาคาม
02-142-0963


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.