Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขยายเวลาและเร่งรัดการลงทะเบียนเพื่อรับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๓  
เนี้อหาข่าว 
  . สำนักงานฯ ขอขยายเวลาและเร่งรัดการดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าให้ประชาชนเพื่อขอรับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยสำนักงานฯ จะขยายเวลาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ส่งข้อมูลจำนวนข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าให้ประชาชนเพื่อขอรับจัดสรรวัคซีน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ) ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ https://bit.ly/2JbYjfT เพื่อให้หน่วยบริการใช้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานต่อไปDownload เอกสารได้ที่

https://bit.ly/2JbYjfT
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.