Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการที่สนใจให้บริการด้านยาหรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทางไปรษณีย์ประสานที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่  
เนี้อหาข่าว 
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยบริการที่สนใจให้บริการด้านยาหรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทางไปรษณีย์ สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสานที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ซึ่งดาวน์โหลดได้ด้านล่าง  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.