Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขยายเวลาการลงทะเบียนเพื่อรับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานฯ ขอขยายเวลาการดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าให้ประชาชนเพื่อขอรับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (เพิ่มเติม) โดยสำนักงานฯ จะขยายเวลาลงทะเบียนจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด เพื่อให้หน่วยบริการลงทะเบียนให้ประชาชนเพื่อขอรับจัดสรรวัคซีน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานฯ ยังคงเปิดโปรแกรม สปสช.สร้างสุข ให้ประชาชนเลือกลงทะเบียนเข้ารับบริการด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย ซึ่งข้อมูลทั้ง ๒ ช่องทางจะไม่ซ้ำซ้อนกันในระบบ

หน่วยบริการสามารถ download หนังสือเวียนได้ด้านล่าง
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.