Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายและขยายเวลาการลงทะเบียนการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เนี้อหาข่าว 
   สำนักงานฯ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยบริการปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายการให้บริการผ่านระบบลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังการให้บริการวัคซีนโดยเร็ว ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ขยายเวลาการดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าให้ประชาชนเพื่อขอรับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด เพื่อให้หน่วยบริการลงทะเบียนให้ประชาชนเพื่อขอรับจัดสรรวัคซีนฯ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ( download รายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ )  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.