Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ร่างประกาศประกวดราคา:nhvชุดอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการเพื่อตัดสิน ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เนี้อหาข่าว 
  หากผู้ประกอบการใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเสนอแนะได้โดยเปิดเผยตัว ได้ที่จดหมายลงทะเบียน หรือ E-mail : supreecha.k@nhso.go.th หรือ โทรสาร 02-143-8772-3 ในระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2563  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.