Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการย้ายสถานที่ตั้งใหม่ของหน่วยบริการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์


และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการย้ายสถานที่ตั้งใหม่ของหน่วยบริการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร


โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการย้ายสถานที่ตั้งใหม่ของหน่วยบริการ


พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยบริการที่มีความประสงค์ย้ายสถานที่ตั้งใหม่ถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.