Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เปลี่ยนแปลงหน่วยบริการที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ(PPนอก)  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศ   เปลี่ยนแปลงหน่วยบริการที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ(PPนอก)


 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการที่ให้บริการ PPนอก ในเขตลาดกระบัง ทุ่งครุ และ
สายไหม ตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.