Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  Floor plan ของคลินิค ชุมชนอบอุ่น ที่เปิดไปแล้ว  
เนี้อหาข่าว 
  นำเสนอ Floor plan ของคลินิคชุมชนอบอุ่น ที่เปิไปในปีแรก แล้วประสบความสำเร็จในด้านสร้าง สถาพแวดล้อมที่ดีต่อการดูแล

สุขภาพ ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งบสำหรับการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ ๒ ห้องจะประมาณ ๑-๑๕ ล้านบาท สนใจส่งภาพร่าง

ของอาคารพาณิชย์ พร้อมขนาด และจุดเสามาที่ poonchai.c@nhso.go.th จะช่วยแนะนำออกแบบให้ครับ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.