Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ป้ายประชาสัมพันธ์ติดที่หน่วยบริการ (กรณีโครงการภูมิพลฯ)  
เนี้อหาข่าว 
  

ป้ายประชาสัมพันธ์ติดที่หน่วยบริการ (กรณีโครงการภูมิพล)


        ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทีอยู่ในเขตสายไหม,บางเขน,หลักสี่,ดอนเมือง,ลาดพร้าว(โครงการ ภูมิพลฯ)ดำเนินการเรื่อง


1.ป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้วันประชุม)และ


2.ป้ายกล่องไฟ ให้เสร็จภายในวันที่ 10 พย. 49


และขอความกรุณาถ่ายรูปป้ายดังกล่าวและส่งมาที่  usana.r@nhso.go.th ภายในวันที่ 13 พย. 49


ขอขอบคุณล่วงหน้ามานะที่นี้


 


อุษณา


02-831-4000 ต่อ 3080


09-969-6495


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.