Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  รับสมัครหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ(คลินิกชุมชนอบอุ่น) 21 เขตในกทม.  
เนี้อหาข่าว 
  

รับสมัครหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ(คลินิกชุมชนอบอุ่น) 21 เขตในกทม.


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1. เอกสารประกาศจัดตั้งหน่วยบริการฯ


2. เอกสารแนบท้ายประกาศ


3.ผังกำหนดการรับสมัครและขึ้นทะเบียนฯ


4. แบบฟอร์มใบสมัครฯ


5. แบบฟอร์มใบตอบรับเป็นหน่วยบริการส่งต่อ(รพ.รัฐ+เอกชน)
และร่วมให้บริการทันตกรรม)


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.