Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สปสช.รับสมัครผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพและผู้แทนผู้ประกอบโรคสิลปะ เป็นผู้แทนระดับกรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช.รับสมัครผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพและผู้แทนผู้ประกอบโรคสิลปะ เป็นผู้แทนระดับกรุงเทพมหานคร


 เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการควบคุมคุภาพและมาตราฐานบริการสาธารณสุข


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


1.ใบสมัครผู้แทนผุ้ประกอบโรคศิลปะ


2.ใบสมัครผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ


3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข


4.ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน


5.ประกาศรับสมัคร(โรคศิลปะ)


6.ประกาศรับสมัคร(วิชาชีพ)


 


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม


คุณฤทัยรัตน์  ลิ้มสุธาโภชน์


คุณณัฐิญา  ศิลปอนันต์


02-831-4000 ต่อ 4159


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.