Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เปิดรับสมัครผู้ประกอบโรคศิลปะ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม  
เนี้อหาข่าว 
  

     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) เปิดรับสมัครผู้ประกอบ

โรคศิลปะ (สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ , สาขารังสีเทคนิค , สาขากิจกรรมบำบัด , สาขาเทคโนโลยีหัวใจ

และทรวงอก และสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์) และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม

เภสัชกรรม เป็นผู้แทนระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กำหนดการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เม.ย. 50 ขอรับใบสมัครได้ที่ http : // bkk.nhso.go.th นำมายื่นด้วย

ตนเอง หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 19 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-831-4000 ต่อ 4159, 3080 คุณณัฐิญา, คุณฤทัยรัตน์, คุณอุษณา

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.