Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบฟอร์มขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ สปสช.  
เนี้อหาข่าว 
  

แบบฟอร์ขอ Username และ Password  เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ สปสช.1. แบบฟอร์มเพื่อขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ สปสช. กทม.


2.แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card 


3.แบบฟอร์มเพื่อขอใช้ระบบบันทึกข้อมูลสำหรับ HIV Coordinator และเภสัชกรผู้บริหารคลังยา ARV (NAP Program)


4.แบบฟอร์มเพื่อขอใช้ระบบบันทึกข้อมูลสำหรับโปรแกรมบริหารจัดการยาตามชุดสิทธิประโยชน์ ของกองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน


 
โปรดอ่าน *เอกสารที่ต้องส่งให้กับสปสช. กทม. ในการออกสิทธิเพื่อเข้าใช้งานระบบงานต่างๆ

1.แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานเว็บไซต์

โดยออกเลขหนังสือภายนอกในระบบงานสารบรรณของหน่วยงานท่าน

กรณีเอกชนประทับตราให้เรียบร้อย และให้เก็บตัวจริงไว้ที่หน่วยบริการ

2.หลักฐานการแสดงตัวตนได้แก่ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ

3.กรณีประเภทบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัช ให้ทำการแนบใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมหลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ  • ส่งเอกสารการสมัครขอสิทธิเข้ามาได้โดย คลิ๊กที่นี่ และให้เก็บเอกสารตัวจริงไว้ที่หน่วยงานของท่าน

  • ตรวจสอบผลการสมัคร คลิ๊กที่นี่


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.