Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบฟอร์มขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ สปสช.  
เนี้อหาข่าว 
  

แบบฟอร์ขอ Username และ Password  เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ สปสช.


1. แบบฟอร์มเพื่อขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ สปสช. กทม.


2.แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card 


3.แบบฟอร์มเพื่อขอใช้ระบบบันทึกข้อมูลสำหรับ HIV Coordinator และเภสัชกรผู้บริหารคลังยา ARV (NAP Program)


4.แบบฟอร์มเพื่อขอใช้ระบบบันทึกข้อมูลสำหรับโปรแกรมบริหารจัดการยาตามชุดสิทธิประโยชน์ ของกองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน
หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครเข้ามาได้ คลิ๊กที่นี่ และให้เก็บเอกสารตัวจริงไว้ที่หน่วยงานของท่าน

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.