Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญ อบรมการให้รหัสโรคและหัตถการ  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญ อบรมการให้รหัสโรคและหัตถการ


ให้กับคลินิกอบอุ่นในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2550


ณ ห้องมรกต โรงแรม อินทรารีเจ้นท์ ถนนราชปรารถ  เขตราชเทวี กรุงเทพ


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.