Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เกณฑ์การตรวจประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนหน่วยบริการคู่สัญญาPP นอก ทุกแห่ง


สปสช.กทม. ขอส่งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ มายังท่าน เพื่อโปรดทราบ


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.