Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้ตรวจสอบเวชระเบียน ประจำปีงบประมาณ 2551  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้ตรวจสอบเวชระเบียน ประจำปีงบประมาณ 2551 ในวันที่26-28 พ.ย.2550


รายละเอียด ดูได้ที่ meeting systemผู้ประสานงาน


มยุรี วัฒนะกิจ


โทร


02-831-4000 ต่อ 7431


089-969-6512


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.