Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ผนวก 11 คำอธิบายสัญญาข้อ 7.4  
เนี้อหาข่าว 
  

หน่วยบริการภาคเอกชนทุกแห่งสามารถ download เอกสารได้แล้ววัน


นี้ โดยพิมพ์ออกมาจำนวน 2 ชุด ลงนามท้ายเอกสารทุกแผ่น และส่งไปรษณีย์มาที่ณัฐิญา ศิลปอนันต์


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร)


เลขที่ 200 หมู่ 4 อคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ชั้น 19


ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี  11120ทั้งนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550


 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.