Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญฝึกอบรม การสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม Hospital OS ให้กับสถานพยาบาลโรงพยาบาล  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญฝึกอบรม  การสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม Hospital OS 


ให้กับสถานพยาบาลโรงพยาบาล  วันที่ 14 - 19 ม.ค.51


ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมภายในวันที่ 10 ม.ค.51


 


ผู้ประสานงาน ศศิธร  ไชยสิทธิพร


โทร   02-831-4000 ต่อ3073


โทรสาร  02-831-4158รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.