Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญหน่วยบริการเข้าร่วมอบรม "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเอกชนพื้นที่ (กทม)"  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญหน่วยบริการเข้าร่วมอบรมโครงการ"การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเอกชนพื้นที่ (กทม)"


ในวันที่ 5,6,9,20 กุมภาพันธ์ 2551


(การอบรมครั้งนี้อยู่ในระหว่างการขอคะแนน CNEU)


เอกสารแนบ


     1.กำหนดการอบรม


     2.กำหนดรุ่นที่เข้ารับการอบรม


     3.แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม


     4.หนังสือเชิญประชุม


ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฯ
คุณอมาวศรี   เปาอินทร์  02- 831- 4000 ต่อ 7150
คุณศศิธรไชยสิทธิพร โทร    02- 8314000    ต่อ 3073   


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.