Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปี 2551  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารประกอบสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปี 2551


เอกสารแนบ


      1.ผนวก 2 ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข


     2.ผนวก 3 ข้อมูลบุคลากร


     3.ผนวก 7 หน่วยบริการรับลงทะเบียน


     4.ผนวก 11 (Clearing house)


     5.หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานเภสัชฯ


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.