Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เพิ่มเติม การอบรม “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเอกชน  
เนี้อหาข่าว 
  

การอบรม “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเอกชน พื้นที่ กรุงเทพมหานคร” 


ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ในวันที่ 5, 6, 19,  20 กุมภาพันธ์ 2551ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็นพยาบาล เตรียมรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. เตรียมหมายเลขใบประกอบวิชาชีพ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ประกอบการขอคะแนน CNEU ในวันเข้ารับการอบรม


2. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมขอให้ระบุตำแหน่งของผู้เข้าร่วมอบรมด้วยว่า เป็นพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานใด 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.