Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  คู่มือ-แบบประเมินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการ(ฉบับปรับปรุง)  
เนี้อหาข่าว 
  

คู่มือ-แบบประเมินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการ(ฉบับปรับปรุง)


1.คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการ(ฉบับปรับปรุง)
           -คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการ
           1.1คู่มือควบคุมการติดเชื้อ(ฉบับปรับปรุง)
           1.2เอกสารประกอบการอบรม
   
2.แบบตรวจประเมินด้านคุณภาพมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในหน่วยบริการ


               แบบตรวจประเมิน


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.