Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการส่งหลักฐานขอสนับสนุนงบลงทุนปีงบประมาณ 2551  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งการส่งหลักฐานขอสนับสนุนงบลงทุนปีงบประมาณ 2551


1.แบบหนังสือแสดงความจำนง


2.โครงการ/แผนงาน/หรือแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างพร้อมใบเสนอราคา


โปรดส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 11-12 มีนาคม 2551 เพื่อการโอนเงินภายในกำหนดเวลา(ตามเอกสารแนบ)


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.