Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แก้ไขระบบบันทึกกิจกรรมผู้ประกันตน P&P non UC  
เนี้อหาข่าว 
  เพื่อให้เพิ่มกิจกรรมได้หลายกิจกรรมได้ภายในครั้งเดียว
พร้อมคู่มือการใช้งานได้แนบมาด้วย
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.