Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอหยุดให้บริการการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มี.ค. 51 เวลา 17.00 น.  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนหน่วยบริการทุกแห่งทราบ    ขอหยุดให้บริการการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของสปสช.สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ชั่วคราว
เนื่องจากจะหยุดการทำงานของเครื่องแม่ข่าย เพื่อซ่อมบำรุงฐานข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มี.ค. 51 เวลา 17.00 น. และจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 มี.ค. 51 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยโทรศัพท์สอบถามได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 02 -8314000 ต่อ 3074 ,7151จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สปสช. เขตพื้นที่ กทม.


5 มีนาคม 2551

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.