Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือกเข้าอบรม โครงการผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือกเข้าอบรม โครงการผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน


http://bkk.nhso.go.th/news/documents/200803111.pdf


ขอให้ผู้มีรายชื่อทุกท่าน   ยืนยันการเข้ารับการอบรมโดยโทรแจ้งที่


คุณอภิวรรณ พลอยฉาย  โทร 02-831-4000 ต่อ 3080หรือ  085-486-9984  ในวันเวลาราชการ   


เพื่อท่านจะสามารถเข้าร่วมอบรมได้ในวันเวลาดังกล่าว


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.