Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการสนับสนุนงบลงทุนปี 51 (ใหม่)  
เนี้อหาข่าว 
  

หน่วยบริการ(รพ.และคลินิก)ที่ให้บริการเฉพาะ OP  เงินงบลงทุนปี 51 จำนวนเงินยังคงเดิม
จึงขอให้ส่งหลักฐานไปให้ สปสช สาขาเขตพื้นที่ (กทม.)ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551
ได้แก่
1.หนังสือแสดงความจำนง 2 ฉบับ
2.โครงการ/แผนงานหรือแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง 2ฉบับ
(ดาวน์โหลดจากเอกสารแนบ)


สำหรับ โรงพยาบาลที่รับ OP และ IP ขอให้รอจดหมายแจ้งจาก สปสช.


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.