Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งข่าวเรื่องการใช้งานหน้าการให้คำปรึกษาในโปรแกรม BPPDS  
เนี้อหาข่าว 
  

แแจ้งการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาโรคเบาหวานและควาดันโลหิตสูง


ผ่านโปรแกรม BPPDS สามารถ update โปรแกรมและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้


ในวันที่ 1 เมษายน 2551


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.