Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  กำหนดส่งเรื่องการสนับสนุนงบลงทุนปี 51  
เนี้อหาข่าว 
  

ขยายเวลาให้หน่วยบริการ (โรงพยาบาล,สถานพยาบาลและคลินิก)


ส่งหลักฐานไปให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร)


เป็นภายในวันที่ 17 เมษายน 2551                 


    ได้แก่


                    1.หนังสือแสดงความจำนง 2 ฉบับ                    2.โครงการ/แผนงาน หรือแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ฉบับ


ผู้ประสานงาน  นางราศรี  ติลพรกุล


02-831-4000 ต่อ3073


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.