Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แก้ไขประกาศการจ้างผลิตสปอตวิทยุ และเผยแพร่การออกอากาศ ลงวันที่ 4 เมษายน 2551  
เนี้อหาข่าว 
  

แก้ไขประกาศการจ้างผลิตสปอตวิทยุ  และเผยแพร่การออกอากาศ  ลงวันที่ 4 เมษายน 2551


ข้อกำหนดการจัดจ้างดำเนินโครงการ "ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อรณรงค์การรับรู้สิทธิของประชาชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค"พื้นที่กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.