Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งสามารถตรวจสอบการส่งข้อมูล OP/PP Individual  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน ผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง

คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งสามารถตรวจสอบการส่งข้อมูล OP/PP Individual ได้ตาม Link ด้านล่าง
และขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในโปรแกรม
เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สปสช. กทม. จะเปิดให้คลินิกอุธรณ์ข้อมูลเพื่อให้ส่งข้อมูล
ที่แก้ไขใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2551 เป็นต้นไป และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
จะสามารถส่งข้อมูลที่แก้ไขได้
คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูล

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สปสช. กทม.


 


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.