Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดการบันทึกข้อมูล การบริการผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ผ่านโปรแกรม OSS  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งกำหนดการบันทึกข้อมูล การบริการผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล (OP/PP
Individual)ผ่านโปรแกรม OSS

สำหรับโรงพยาบาล  กำหนดการส่งข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2550 – ธันวาคม 2550 ส่งข้อมูลภายในเดือน พฤษภาคม
2551

2. ข้อมูลเดือน มกราคม 2551 – มิถุนายน 2551 ส่งข้อมูลภายในเดือน กรกฎาคม
2551

3. ข้อมูลตั้งแต่ กรกฎาคม 2551 ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง เวอร์ชั่น
1096


ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและใช้งาน

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.